Türkiye’de tüketici haklarının gelişimi ve hak arama yolu olarak internet

Yazarlar
TUNÇ Süleyman
 
Yayın tarihi
2015
 
Dergi
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi
 
Cilt
1
 
Sayı
2
 
Sayfalar
70-85
 
 
Açıklama
Tüketicinin korunmasına dair hassasiyetler her gün daha fazla artmakta, kamuoyunda konu daha fazla gündem olmaktadır. Sanayi öncesi toplumlarda değişik isim ve hukuki düzenlemeler altında yapılan çalışmalar, sanayileşme ile hızlanmıştır. Türkiye Mevzuatına, 1982 Anayasa’sı ile giren Tüketicinin Korunmasına ilişkin hükümler, 2013 yıllında çıkarılan 6502 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklerle son şeklini almıştır. Küreselleşen Dünyanın vazgeçilmez unsuru olan internet tüketicilerin şikâyetlerini dile getirdikleri önemli bir platform halini almıştır. Çalışmanın amacı; internet üzerinden en fazla paylaşılan şikâyetlerin analizi ve bu şikâyetlerle ilgili 6502 sayılı yasa ile yapılan düzenlemelerin incelenmesidir.
 
Tam Metin Link: