Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması

Yazarlar
TUNÇ Süleymen, Zeki YÜKSEKBİLGİLİ
 
Yayın tarihi
2017/10/5
 
Dergi
Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi
 
Cilt
3
 
Sayı
4
 
Sayfalar
260-276
 
 
Öz
Türkiye’de termal devre mülk arzının hızla yaygınlaşmasına rağmen birçok proje çeşitli sebeplerle tamamlanamamaktadır. Bu sebeplerin başında yatırımcıların öz kaynak eksiklikleri, projelerin idealist düşüncelerle olması gerektiğinden çok daha büyük planlanması, bölgede başarılı olmuş bir projenin taklit edilmesi ve belki de en önemlisi müşterilerin satın alma kararlarını etkileyen faktörlerin analiz edilmeden geleneksel yöntem ve alışkanlıklarla ürünlerin piyasaya sunulması oluşturmaktadır. Bu araştırmada termal devre mülk satın alma kararını etkileyen faktörlerin belirlenmesine yönelik bir ölçek geliştirilmiştir. 28 sorudan oluşan ölçek, 0,948 güvenilirliğe (α= 0,948) sahiptir.