ERP (Enterprıse Resource Plannıg) Uygulamalarının Gelişimi ve Uygulama Süreçlerinde Kritik Başarı Faktörü olarak üst yönetim desteği ile ilgili alan yazını taraması

Yazarlar
Tunç Süleyman
 
Yayın tarihi
2017/9/11
 
Konferans
İşletme ve Yönetim Bilimleri Uluslar Arası Kongresi 2017, Business and Management Sciences İnternational Congress 2017
 
Sayfalar
67-76