Termal Devremülk Pazalarlaması Yapan Çağrı Merkezi Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısı

Yazarlar
Tunç Süleyman
 
Dergi
Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA)
 
Cilt
1
 
Sayı
1
 
Sayfalar
85-103
 
 
Açıklama
Doğrudan pazarlamanın alt bir bölümü olarak faaliyet göstermeye başlayan çağrı merkezleri, gönümüzde başlı başına bir sektör haline gelmişlerdir. Kitle pazarlaması yapan ya da yaygın bir şekilde servis hizmeti sunan firmalara destek veren sektör aynı zamanda ekonomik olarak geri kalmış bölgelerde genç nüfusun istihdamı için önemli avantajlar sağlamaktadır. Gençlerin genelde ilk iş deneyimleri olan çağrı merkezleri, çok yüksek oranda iş gücü devir oranına sahiptirler. İş gücü devir oranının elbette birçok sebebi vardır. Çalışmamızda Termal Devre Mülk Pazarlaması yapan çağrı merkezi çalışanlarının demografik özellikleri çıkarılmış ve Örgütsel Adalet Algıları ölçülmeye çalışılmıştır.